Recent Changes

Monday, August 10

 1. msg En test fra Svend message posted En test fra Svend Her er min kommentar fra Ola Nordmann
  En test fra Svend
  Her er min kommentar fra Ola Nordmann
  1:56 am
 2. msg En test fra Svend message posted En test fra Svend Her er en liten test på en diskusjon
  En test fra Svend
  Her er en liten test på en diskusjon
  1:56 am
 3. page Referat fra skypemøte 310111 edited ... 10.00-10.45 Hvorfor er tilbakemelding viktig? Hvordan gjennomføre tilbakemeldingsaktiviteter …
  ...
  10.00-10.45 Hvorfor er tilbakemelding viktig?
  Hvordan gjennomføre tilbakemeldingsaktiviteter i store klasser?
  ...
  samstemt undervisning? ...
  v/ Prosjektleder ASSESS 2010 Anne Swanberg, BI
  10.45-11.30 Dryppstensgrottens pedagogikk
  (view changes)
  1:54 am

Sunday, November 6

 1. page Sluttrapport edited ... Tools for peer assessment in an elearning environment. http://seminar.net/index.php/component…
  ...
  Tools for peer assessment in an elearning environment.
  http://seminar.net/index.php/component/content/article/75/163-tools-for-peer-assessment-in-an-e-learning-environment
  ...
  Horgen og TorleifThorleif Hjeltnes, Høgskolen
  Learning outcomes and a taxonomy as a strating point for creating digital multiple choice tests.
  http://seminar.net/index.php/component/content/article/75/164-learning-outcomes-and-a-taxonomy-as-a-starting-point-for-creating-digital-multiple-choice-tests
  (view changes)
  11:35 am
 2. page Sluttrapport edited ... {metodeutvikling_og_verktoyanvendelse_for_undervisning_og.pdf} Publiserte artikler: Tools …
  ...
  {metodeutvikling_og_verktoyanvendelse_for_undervisning_og.pdf}
  Publiserte artikler:
  ToolsHugo Nordseth, Sonja Ekker og Robin Munkvold, Høgskolen i Nord-Trøndelag:
  Tools
  for peer
  ...
  an elearning environment:environment.
  http://seminar.net/index.php/component/content/article/75/163-tools-for-peer-assessment-in-an-e-learning-environment
  Klefstad,Bjørn Klefstad, Geir Maribu, Sven Andreas Horgen og Hjeltnes:Torleif Hjeltnes, Høgskolen i Sør-Trøndelag:
  Learning outcomes
  ...
  multiple choice tests:tests.
  http://seminar.net/index.php/component/content/article/75/164-learning-outcomes-and-a-taxonomy-as-a-starting-point-for-creating-digital-multiple-choice-tests
  AstingCecilie Asting og Swanberg:Anne B Swanberg, Handelshøyskolen BI:
  How can
  ...
  behaviour and management?:management?
  http://seminar.net/index.php/component/content/article/75-current-issue/178-how-can-we-make-junior-business-students-understand-the-importance-of-learning-organizational-behaviour-and-management
  (view changes)
  11:28 am
 3. page Sluttrapport edited ... Tools for peer assessment in an elearning environment: http://seminar.net/index.php/component…
  ...
  Tools for peer assessment in an elearning environment:
  http://seminar.net/index.php/component/content/article/75/163-tools-for-peer-assessment-in-an-e-learning-environment
  Klefstad, Maribu, Horgen og Hjeltnes:
  Learning outcomes and a taxonomy as a strating point for creating digital multiple choice tests:
  http://seminar.net/index.php/component/content/article/75/164-learning-outcomes-and-a-taxonomy-as-a-starting-point-for-creating-digital-multiple-choice-tests
  Asting og Swanberg:
  How can we make junior business students understand the importance of learning organizational behaviour and management?:
  http://seminar.net/index.php/component/content/article/75-current-issue/178-how-can-we-make-junior-business-students-understand-the-importance-of-learning-organizational-behaviour-and-management
  (view changes)
  11:25 am
 4. page Sluttrapport edited ... {metodeutvikling_og_verktoyanvendelse_for_undervisning_og.pdf} Publiserte artikler: Tools …
  ...
  {metodeutvikling_og_verktoyanvendelse_for_undervisning_og.pdf}
  Publiserte artikler:
  Tools for peer assessment in an elearning environment:
  http://seminar.net/index.php/component/content/article/75/163-tools-for-peer-assessment-in-an-e-learning-environment
  Learning outcomes and a taxonomy as a strating point for creating digital multiple choice tests:
  http://seminar.net/index.php/component/content/article/75/164-learning-outcomes-and-a-taxonomy-as-a-starting-point-for-creating-digital-multiple-choice-tests
  How can we make junior business students understand the importance of learning organizational behaviour and management?:
  http://seminar.net/index.php/component/content/article/75-current-issue/178-how-can-we-make-junior-business-students-understand-the-importance-of-learning-organizational-behaviour-and-management

  (view changes)
  11:24 am

Sunday, August 28

 1. page Metode for underveisvurdering edited {Slide1.JPG} {Slide2.JPG} Denne modellen Metoden er inspirert av en fremgangsmåte var så l…
  {Slide1.JPG}
  {Slide2.JPG}
  Denne modellenMetoden er inspirert av en fremgangsmåte var så langt vi kom etter arbeidsmøtet i juni. Metoden vi søker å definere og utvikle hvilker tungt på Biggs (2003) tanke om "samstemt undervisning" eller "constructive alignment". Å basere en pedagogisk metode på en pedagogisk ide føles ganske greitt ;-) Detalignment" eller "samstemt undervisning". Ideen er å la undervisningsaktivitetene bygge opp under læringsmålene og sluttvurderingen i kurset. Metoden kan se
  ...
  utfordring. Og dahvordan dokumentere kunnskaper (sluttvurdering) på en fornuftig måte. Prosjektet har vi ikke engang startetimidlertid hatt fokushovedoppgaven,nemlighvordan undervisnigsaktivitetene skal støtte opp under studentenes læreprosesser slik at disse oppnår best mulig læring i samsvar med læringsmål og sluttvurdering. Metoden/det pedagogsike rammerveket hjelper oss å sefokusere hvilke verktøy som er fornuftige å ha i en verktøykasse for underveisvurdering.fagansvarlige som jobber med undervisningsaktiviteter - og da særlig tibakemeldingsaktiviteter - i store klasser.
  VERKTØYKASSE
  (view changes)
  10:26 am
 2. page Sluttrapport edited SLUTTRAPPORT 1.Bakgrunn - om hvorfor prosjektet ble initiert og hvorfor problemstillingen er vik…
  SLUTTRAPPORT
  1.Bakgrunn
  - om hvorfor prosjektet ble initiert og hvorfor problemstillingen er viktig
  - om samarbeidspartnere og NUV
  2.Teoretisk rammeverk
  - samstemtundervisning
  - studentenes utvikling av forståelse (SOLO og Blooms)
  - "Academic Susan" og "Non-academic Robert"
  3.Piloter
  - kort om valg av piloter
  - lenker rett til den enkelte pilots sammendrag
  4.Metode for planlegging av undervisning med underveisvurdering
  - samstemt undervisning satt i system for undervisning med underveisvurdering
  - visualisering og evt en wizard
  5.Verktøykasse
  - en introduksjon til hva Teachers Toolbox inneholder og hvordan den kan benyttes
  - lenker til de ulike måtene å komme inn i verktøykassen på (tabell, pilot, alfabetisk osv)
  6.Prosjektresultater m/refleksjoner
  - samlet vurdering
  - konklusjon
  - veien videre
  {metodeutvikling_og_verktoyanvendelse_for_undervisning_og.pdf}
  Publiserte artikler:
  http://seminar.net/index.php/component/content/article/75/163-tools-for-peer-assessment-in-an-e-learning-environment
  (view changes)
  10:17 am

More