ASSESS 2010 - VERKTØYKASSE
Verktøykassa består av to deler:
1) Gå til Verktøykassa - en webside der vi prøver å organisere verktøyene på en hensiktsmesig måte - ikke helt ferdig
2) En liste over de 18 verktøyene som ble benyttet i pilotene (se under). Klikk på verktøylenken og du kommer til en beskrivelse av verktøyet.


Verktøy benyttet i pilotene
1. Medstudentrespons med vurderingskriterier m/karakter. Eksempel fra IKT for lærere og Naturgeografi (HINT)
2. Medstudentrespons med vurderingskriterier u/karakter. Eksempel fra Organisasjonsatferd (BI) Ikke ferdig)
3. Egenvurdering med vurderingskriterier og plenumsgjennomgang. Eksempel fra Organisasjonsatferd (BI)
4. Egenvurdering gjennom læringsutbytte-test. Eksempel fra Visual Basic (HIST) (ikke ferdig)
5. Digitale tester i innlæringen. Eksempel fra PHP og Operativsystemer (HIST)
6. Digitale tester som repetisjon. Eksempel fra Organisasjonsatferd og Bedriften (BI)
7. Digitale tester som arbeidskrav. Eksempel fra Finans og Økonomistyring I og II (BI)
8. Flervalgsoppgaver laget av studentene . Eksempel fra Visual Basic og Operativsystemer (HIST)
9. Progammeringsøvelser med tilbakemelding. Eksempel fra Operativsystemer (HIST) (2010-06-01, geir m.)
10. Diskusjonsgrupper som tilbakemelding. Eksempel fra PHP(HIST). (ikke ferdig)
11. Plenumstilbakemelding på Blogg. Eksempel fra Operativsystemer (HIST) (2010-06-01, geir m.)
12. One Minute Paper på papir. Eksempel fra Organisasjonsatferd (BI)
13. Grupperefleksjonsnotat basert på individuelle arbeider(BI)
14. Tenkehatter (DeBonos hatter) Eksempel fra IKT for lærere (HiNT)
15. Kriterietabeller. Eksmpel fra IKT for lærere (HiNT) og Organisasjonsatferd (BI)
16. Læringsutbytter på temanivå. Flere eksempler
17. Læringsutbytter i undervisning (Flere eksmpler)
18. Fastsetting av karakter på tidligere studentbesvarelser (BI)
Diverse ideer under utvikling
Bakgrunn for utvikling av verktøykassa: Les mer om ideen, hensikten, målet og med en verktøykassa her: Verktøykassa - bakgrunn
Midlertidig ressursside med ideer, modeller, eksempler etc: Mer Verktøykasse
Organisering av verktøykassa - noen forslag:
inngangsportal (Robins tabell fra 31.08) videre bearvbeidet (ab 22.9): Verktøyorientert og Anvendelsesorientert