ASSESS 2010


Når man planlegger et emne skal man ideelt sett ta utgansgpunkt i læringsresultatet, det som studentene skal kunne etter å ha gjennomført emnet, og velge en eksamensform som måler læringsresultatet. Så gjør man "baklengs planlegging" ved å velge innhold og læringsaktiviteter som støtter opp om læringsresultatet. Med utgangspunkt i denne metoden skal prosjektet ta i bruk underveisvurdering i store og mellomstore klasser i høyere utdanning.

ASSESS 2010 er et samarbeidsprosjekt med fokus på underveisvurdering i høyere utdanning.
Prosjektet et er støttet av Norgesuniversitetet med 1 mill kroner i perioden 2009-2010.
Prosjektet består av tre faser; metodeutvikling, piloter og ferdigstillelse.
Prosjektets tre samarbeidspartnere er Handelshøyskolen BI, Høgskolen i Sør-Trøndelag og Høgskolen i Nord-Trøndelag.
Kontaktperson for prosjektet er anne.swanberg@bi.no.


Video som er utgangspunkt for det arbeidet vi gjør i prosjektet (film 1 - se under)

Tre filmsnutter basert på boken til Biggs:
Film fra Biggs-boken (film 1)
http://www.youtube.com/watch?v=iMZA80XpP6Y
Film fra Biggs-boken (film 2)
http://www.youtube.com/watch?v=SfloUd3eO_M&feature=related
Film fra Biggs-boken (film 3)
http://www.youtube.com/watch?v=w6rx-GBBwVg&feature=related


Prosjektets LUF-er