Slide1.JPG
Slide2.JPG
Metoden er inspirert av Biggs (2003) tanke om "constructive alignment" eller "samstemt undervisning". Ideen er å la undervisningsaktivitetene bygge opp under læringsmålene og sluttvurderingen i kurset. Metoden kan se elemtært lett ut, men bare å utvikle gode læringsmål er en utfordring. Og hvordan dokumentere kunnskaper (sluttvurdering) på en fornuftig måte. Prosjektet har imidlertid hatt fokus på hvordan undervisnigsaktivitetene skal støtte opp under studentenes læreprosesser slik at disse oppnår best mulig læring i samsvar med læringsmål og sluttvurdering. Metoden/det pedagogsike rammerveket hjelper oss å fokusere på hvilke verktøy som er fornuftige å ha i en verktøykasse for fagansvarlige som jobber med undervisningsaktiviteter - og da særlig tibakemeldingsaktiviteter - i store klasser.
VERKTØYKASSE