ASSESS 2010
- et Norgesuniversitetsstøttet samarbeidsprosjekt om tilbakemelding i store klasser mellom
Høgskolene i Sør- og Nord-Trøndelag og Handelshøyskolen BI.

Tilbakemelding Pleazzze! Lenke til handouts, video mm fra formidlingskonferansen 3.2.2011.

Prosjektets mål har vært
1) å utvikle en metode for å planelgge og gjennomføre undervisning med tilbakemeldingsaktiviteter i mellomstore og store klasser
2) å utvikle en verktøykasse med tilbakemeldingsaktiviteter som fagansatte kan benytte i egen planlegging

Prosjektet avsluttes med en formidlingskonferanse 3.februar 2011 som avholdes ved Handelshøyskolen Bi i Nydalen.
I tillegg vil flere av prosjektets piloter presenteres på Nettverksuniversitetets konferanse 15. og 16. mars 2011.

Stor takk til alle som har bidratt i pilotene våre !
ASSESS_Jegtvolden_gruppe_400.jpg
Hilsen prosjektgruppen
Fra venstre: Svend Andreas Horgen (HiST), Olav Skundberg (HiST), Kjell T Hansen (HiST), Lars Holand (BI), Torunn Gjelsvik (BI),
Hugo Nordseth (HiNT), Anne B Swanberg (BI), Sonja Ekker (HiNT), Geir Maribu (HiST) og Robin Munkvold (HiNT)

Siste nytt på prosjektbloggen:
ASSESS 2010